09#10
 

09#10 Harlingen | Harns  C.P.M. ROMMESTRAAT / VIERKANTSDIJK

Deuren van vuilcontainer