09#01
 

09#01 Harlingen | Harns  SCHRITSEN / RAAMSTRAAT

Kermis, gevel van de Sint Michaëlschool en zicht op de Sint-Michaëlkerk