10#08
 

10#08 Franeker | Frjentsjer  OOSTELIJKE INDUSTRIEWEG / VAN HARINXMAKANAAL

Kajuitramen van afgemeerde sleepboot de Dikky