04#02
 

04#02 Sloten | Sleat  BOLWERK ZUIDZIJDE / VEERMANSKAAI

Kanon bij korenmolen De Kaai (1755)